Selectează o Pagină

Un plus de valoare afacerii tale!

Peste 20 ani de experienta

Abordam fiecare proiect in mod profesionist, indiferent de dimensiunile sau provocarile acestuia.

Echipa de profesionisti contabili

Tineri, etuziasti, mereu orientati spre nevoile partenerilor cu precizie maxima si intotdeauna eficienti.

Clienti din diverse activitati

Carora le garantam confidentialitatea informatiilor cu respectarea stricta a legislatiei in vigoare.

Servicii oferite

1 Servicii de contabilitate, salarizare, resurse umane, analiza si management financiar-contabil

Competente legale (OG65/1994):

a) organizeaza, conduce, tine, verifica si supravegheaza contabilitatea, intocmeste si semneaza situatiile financiare si executa lucrari cu caracter fiscal, respectiv calculul de impozite, taxe si contributii, intocmirea si depunerea de declaratii fiscale si asigurarea, reprezentarii clientului in relatia cu autoritatile fiscale, ca parte a unui contract de prestari servicii in domeniul contabilitatii.

Prin tinerea contabilitatii se intelege: inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico – financiare cu respectarea legii contabilitatii si a reglementarilor contabile aplicabile, precum si refacerea sau revizuirea contabilitatii. Rezultatul lucrarilor de verificare sau revizuire poate consta in semnatura de certificare acordata de expertul contabil. Prin lucrari cu caracter fiscal se intelege calculul de impozite, taxe si contributii, intocmirea si depunerea de declaratii fiscale si asigurarea reprezentarii clientului in relatia cu autoritatile fiscale;

b) acorda asistenta de specialitate privind organizarea si tinerea contabilitatii;

c) efectueaza analize si evaluari economico – financiare in scop financiar – contabil, altele decat cele definite prin Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare si care nu se concretizeaza intr-un raport de evaluare intocmit potrivit standardelor de evaluare adoptate de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR). Astfel de evaluari se pot referi la estimari ale fluxurilor de trezorerie si a starii financiare a entitatii, evaluarea veniturilor si a cheltuielilor, estimarea nivelului provizioanelor si a ajustarilor de valoare, precum si alte evaluari executate de expertii contabili in activitatea lor curenta, fara a se limita la acestea;

d) executa alte lucrari cu caracter financiar – contabil, inclusiv activitati de evidenta electronica a personalului, de salarizare, de organizare administrativa si informatica;

e) acorda asistenta de specialitate necesara pentru infiintarea si reorganizarea societatilor;

f) asigura managementul financiar – contabil si al performatei economice asigura controlul intern de gestiune si managementul riscurilor persoanelor juridice;

g) acorda consultanta in gestiune financiara si in contabilitate, presteaza servicii specifice contabilitatii manageriale si raportarii integrate;

h) efectueaza pentru persoanele fizice si juridice servicii profesionale care presupun cunostinte privind activitatile prevazute mai sus.

2 Expertiza contabila, certificare, cenzorat

Competente legale:

a) efectueaza expertize financiar – contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componenta fiscala, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege si de reglementarile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;

b) indeplineste, potrivit dispozitiilor legale, atributiile prevazute in mandatul de cenzor si de mandatar financiar;

c) certificare de informatii, date si documente.

3 Servicii fiscale, expertiza fiscala, consultanta fiscala

Competente legale ( OG 71/2001):

a) acordarea de asistenta si prestarea de servicii profesionale in domeniul fiscal, inclusiv realizarea de expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea organelor fiscale sau a oricaror altor persoane sau entitati interesate;

b) prestarea de servicii si asistenta de specialitate pentru intocmirea declaratiilor fiscale;

c) certificarea declaratiilor fiscale, in conditiile legii;

d) asistenta si servicii pe probleme de procedura fiscala;

e) asistenta privind intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale;

f) asistenta si reprezentare in fata organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale;

g) realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecatoresti sau de cercetare penala;

h) asistenta privind creantele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

i) asistenta fiscala in cauzele aflate pe rolul unei autoritati jurisdictionale.

4 Alte servicii – consultanta in afaceri, asistenta infiintari / modificari intreprinderi

a) asiguram consultanta pentru administratorii entitatilor economice;

b) asistenta si consultanta financiara pentru incheierea contractelor comerciale;

c) asistenta si consultanta privind infiintarea de intreprinderi, pfa;

d) asistenta privind relatia cu registrul comertului;

e) intocmire de proiecte de fuziune / divizare a intreprinderilor.

5 Pentru o oferta personalizata…

Precizie si atentie maxima!

Noi stim ca fiecare zecimala conteaza…

Despre noi

DATAFIN CONSULTING SRL & CABINET EXPERT CONTABIL SI CONSULTANT FISCAL IANCU LIVIU OVIDIU sunt entitati cu capital privat romanesc care au ca obiectiv principal efectuarea serviciilor cu profesionalism precum si perfectionarea continua a calitatii serviciilor prestate clientilor.

Fiecare client va beneficia de servicii personalizate de contabilitate, fiscalitate, salarizare, personal, consultanta financiar – contabila si analiza financiara.

DATAFIN CONSULTING SRL este o societate autorizata de expertiza contabila, membra a Corpului Expertilor Contabili si a Contabililor autorizati din Romania. Compania respecta Standardele profesionale emise de CECCAR precum si legile romanesti in vigoare. Compania este auditata de catre CECCAR in ceea ce priveste respectarea reglementarilor profesionale.

CABINET EXPERT CONTABIL SI CONSULTANT FISCAL IANCU LIVIU OVIDIU este membru al Corpului Expertilo Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – CECCAR si al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania – CCF.

Dispunem de o baza materiala si informationala corespunzatoare in vederea asigurarii celei mai bune calitati a serviciilor oferite.( Program informatic integrat de contabilitate, gestiune, mijloace fixe, clienti, furnizori, resurse umane–salarizare, program legislativ cu acces permanent la modificarile legislative, colectie de carti si reviste de specialitate).

Raspundem pentru lucrarile efectuate conform Legii contabilitatii si a Contractelor incheiate cu beneficiarii.

Detinem asigurare de raspundere civila obligatorie pentru exercitarea activitatilor autorizate de CECCAR si CCF ( conditie obligatorie in ceea ce priveste acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil si consultant fiscal).

Clientii care ne recomanda

Cum ne puteti gasi…

Adresa: Str. Ep. Roman Ciorogariu nr. 8, Oradea
Email: contact@datafin.ro
Fix: +40 359 428 278 | Fax: +40 359 428 287
Mobil: +40 746 933 329 | +40 740 195 625